BOSS群聚,刷怪打寶一把抓殺人爆裝 真男人的遊戲策略佔領,掌控天下!超簡單,卻忍不住一直玩!
最後修訂:inne 2009-04-13 18:17:00新增條目
※條目標籤 :

寵物基本介紹

No.476  岩石鯊
  
種族 / 種類 飛行系/ 烏魔系體力 2檔次
屬性 水10力量 1.5檔次
技能欄 10靈巧 1.5檔次
卡片等級 R1速度 1.5檔次
卡片類別 魔法 3.5檔次
封印 總合 10檔次
  
敘述 具備飛行能力的鯊魚。它的肉有野獸的氣味,不大適合蒸著吃。
出沒地 交易所 第1~5地下倉庫
Lv1 出沒地

Lv1寵物基本素質

基本素質  
HP MP 體力
力量 靈巧 4速度
精神         
  
進階素質
攻擊 靈敏 暴擊
防禦 回復 反擊
魔攻 命中     
魔防 迴避     

可習得技能

主動技能  
技能名稱                 
諸刃                 
  
技能名稱               
乾坤一擲                 
  
技能名稱               
崩擊                 

技能名稱                 
隕石重擊                

技能名稱                 
絕對零度                

技能名稱                 
灼熱爆炎                

技能名稱                 
懲戒之風                

技能名稱                 
不祥的預兆                

技能名稱                 
寒霜之痛                

技能名稱                 
地獄火                

技能名稱                 
旋風                

技能名稱                 
禍害的降臨                

技能名稱                 
寒霜新星                

技能名稱                 
核能熱線                

技能名稱                 
狂風之鎚                

技能名稱 極暗                 
失明                 

被動技能  
技能名稱                  
自動反擊                  
  
技能名稱                   
技術防禦                   

產生本頁面所需時間:0.343 秒