MMORPG熱血傳世遊戲遊戲中忍是大義錯殺是大局次元天仙境 現世不悔情群雄爭霸 我的三國我做主!
tony22639939 ( 欧‧超现实主义 )
Lv. 3 | 文章數:460 | 推薦數:104 | 被推數:445 #1. 2006-01-27 21:46:53
伺服器每日例行性維護作業公告 2006/1/27 

親愛的玩家您好: 

新絕代雙驕Online於改版後受到廣大玩家的熱烈支持,為了提供玩家更完善及穩定的遊戲環境,於1/28(六)起將修正為每日例行性維護作業,維護作業為每週一至週日上午10:00至11:00,造成玩家不便之處,敬請見諒! 

唉.....................惡耗阿.........
betablue ( BLEED KAGA. )
Lv. 30 | 文章數:772 | 推薦數:12 | 被推數:2261 #7. 2006-01-28 06:14:34
如果這樣能夠降低伺服器的狀況 當然是很好啊
希望之後伺服器能夠平安的進行 這樣就好囉
來源IP:...* /
簽名檔
如果亞紀能歡笑
即使我一生不笑也值得
如果亞紀要哭泣
即使我一生不哭也無妨
如果要我代替亞紀去死
我一定會不顧一切地走向死亡
gn0836449 ( 蒙其.D.路飛 )
板主副板主家族板板主家族板副板主戀愛御守資深板主基地8週年慶紀念徽章基地9週年慶紀念徽章2007改版紀念徽章基地10週年慶紀念徽章2009年度值星官2010年度值星官基地11週年慶紀念徽章2011年度值星官龍的傳人
Lv. 41 | 文章數:10108 | 推薦數:2436 | 被推數:3471 #8. 2006-01-28 10:18:40
每天維修是還好 
但不要延後開機就好
每天維修至少先把快捷最後使用的技能會消失的問題先修好
不然每天修好像沒在修一樣
jorden801206 ( fish呆喬 )
Lv. 2 | 文章數:14 | 推薦數:0 | 被推數:29 #12. 2006-01-29 11:18:46
重點是= ="..每天修連斷線跟卡點的問題都弄不好
而且他們要延後開機說一下好咩@@
害我癡癡的等(欺騙我幼小的心靈)

來源IP:...* /
簽名檔
伺服器:小小魚魚兒兒
ID:˙魚兒˙
恩....-.-小弟很嫩其他抖丟賣災樣卡後
大大棉如果u在魚魚伺服器抗到窩多多觀照嘿@@
2295202 ( 喬書亞 )
板主副板主資深板主忘情水戀愛御守濃情巧克力基地10週年慶紀念徽章戀戀玫瑰花束2015中秋節活動限定徽章基地新手榮譽徽章
Lv. 43 | 文章數:3109 | 推薦數:328 | 被推數:864 #15. 2006-01-29 21:21:05
那就修吧...
這是我看過維修最頻繁的遊戲
我寧願一次維修久一點,別維修那麼多次...
來源IP:...* /
簽名檔
明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。
快速回覆 | 註冊 使用完整編輯模式回覆
討論板頭像 [ 設定 ] |簽名檔 [ 設定 ]
有人回覆時通知我 【通知管理